Nhật Bản tìm phương án để trẻ em ngoại quốc cũng có thể đi học

     Trẻ em Nhật Bản trong độ tuổi từ 6 đến 14 sẽ phải đến trường học tập.  Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, năm ngoái có khoảng 124.000 trẻ em là người ngoại quốc đang trong độ tuổi đến trường sinh sống tại Nhật Bản. Tuy nhiên, trong đó số trẻ em được xác định là không đến trường và chưa xác định được có đến trường hay không là khoảng 20.000 người.

 

 

Chính vì thế, các chuyên gia của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã tổng hợp ý kiến để trẻ em người nước ngoài cũng có thể đến trường học tập vào ngày 16 vừa qua.

Các chuyên gia cho rằng nên lập 1 danh sách tên, địa chỉ những trẻ em người nước ngoài đang trong độ tuổi đến trường giống như trẻ em Nhật Bản. Sau đó trục tiếp đến nhà, điều tra cụ thể việc trẻ có đang đến trường học hay không.

 


 

     Từ tháng 4, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ thảo luận về việc làm sao để trẻ em ngoại quốc cũng có thể đến trường học và thông báo đến các tỉnh, thành phố.

 

Nguồn: NHK