VISA NHẬT BẢN NGẮN HẠN THƯƠNG MẠI, THAM DỰ HỘI NGHỊ

công ty tư vấn du học Nhật Bản YOSAKOI  xin được cung cấp tài liệu để các bạn tìm hiểu cũng như  chuẩn bị hồ sơ để làm việc hoặc tham dự hội nghị tại nhật bản

Visa ngắn hạn bao gồm 2 loại

Tham dự hội nghị

Thương mại

 liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ hậu mãi, quảng cáo, điều tra thị trường)

Tài liệu người xin Visa chuẩn bị

          (1) Hộ chiếu nhật bản

          (2) Tờ khai xin cấp visa nhật bản 1 tờ

          (3) 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm

          (4) Giấy chứng nhận đang làm việc tại nhật bản

          (5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí đi nhật bản

 

              + Quyết định cử đi công tác tại nhật bản của cơ quan cấp

              + Giấy yêu cầu đi công tác tại nhật

              + Văn bản tương đương

Tài liệu do cơ quan phía Nhật Bản chuẩn bị

          (1) Một trong những tài liệu nêu rõ các hoạt động ở Nhật như sau:

              + Giấy lý do mời

              + Hợp đồng giao dịch giữa hai bên

              + Tư liệu hội nghị

              + Tư liệu về hàng hóa giao dịch

           (2) Lịch trình làm việc ở Nhật

  * Trường hợp người mời chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu  mục (3) - (4) sau:

           (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh

           (4) Bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan đoàn thể

 * Những công ty có thương hiệu chỉ cần xuất trình bản copy báo cáo theo quý (SHIKIHO), không cần xuất trình bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu về cơ quan, đoàn thể.

 * Đối với trường hợp cá nhân mời, xuất trình “Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật” thay cho bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan, đoàn thể 

 

Chúng tôi xin cung cấp một số thông tin

Các bạn có thể tham khảo thông tin về các trường nhật ngữ tại đây

hay học tiếng nhật miễn phí